Minggu, 08 Mei 2011

Orang Banjar dan Dayak di Kalimantan Selatan: Asal Usul dan Perhubungan Mereka

Orang Banjar dan Dayak di Kalimantan Selatan:
Asal  Usul dan Perhubungan Mereka


Dr.Mohamed Salleh Lamry**
(slamry@yahoo.com)

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk meninjau asal usul orang Banjar dan orang Dayak di Kalimantan Selatan dan hubungan antara dua suku itu pada masa yang lalu dan masa  kini. Adalah dipercayai bahawa orang Banjar terbentuk dari proses percampuran antara suku Dayak dengan suku-suku pendatang ke Kalimantan Selatan pada masa yang lalu. Namun, orang Banjar dan orang Dayak akhirnya wujud sebagai dua kelompok etnik yang mempunyai identiti yang tersendiri apabila orang Banjar umumnya memeluk agama Islam, manakala orang Dayak tidak beragama Islam. Perbezaan identiti berasaskan agama ini ditegaskan lagi apabila orang Dayak memilih tinggal di pedalaman, sementara orang Banjar di kampung dan di kota. Sejak zaman kesultanan dan zaman penjajahan, orang Dayak secara berterusan menjadi subordinat kepada orang Banjar yang mempunyai kedudukan yang lebih dominan. Kini, dengan terintegrasinya orang-orang Dayak ke dalam sistem nasional dan dengan kemunculan orang Banjar sebagai golongan pemerintah dan golongan pedagang yang dominan, orang Dayak yang majoritinya masih tinggal di pedalaman telah menjadi golongan yang terpinggir dan tertinggal dalam arus pembangunan. Dengan itu, satu-satunya jalan bagi orang Dayak untuk keluar dari keadaan  terpinggir itu hanyalah melalui pendidikan.

Pendahuluan

Makalah ini bertujuan untuk membincangkan asal usul orang Banjar dan Dayak di Kalimantan Selatan dan hubungan antara dua kumpulan etnik itu pada masa yang  lalu dan masa kini. Adalah dipercayai orang Dayak telah menjadi subordinat kepada orang Banjar apabila orang Banjar membentuk kerajaan  Islam Banjar dan menjadi kelas pemerintah pada abad yang ke-16. Kedudukan orang Dayak sebagai subordinat ini tidak berubah sepanjang zaman kesultanan, zaman  kolonial dan zaman selepas kemerdekaan. Dalam konteks Kalimantan Selatan masa  kini jelas orang Banjar masih merupakan golongan penguasa dan golongan pedagang yang dominan, sementara orang Dayak menjadi kelompok yang terpinggir dan tertinggal dalam arus pembangunan. Dalam masa mutakhir nampaknya ada dasar pembangunan yang dirumuskan oleh penguasa Banjar yang merugikan orang Dayak, tetapi terpaksa diterima oleh orang Dayak. Ini menyukarkan orang Dayak keluar dari keadaan mereka yang  mundur dan terpinggir. Dengan itu, orang Dayak mungkin memerlukan masa yang panjang sebelum mereka dapat keluar dari keadaan mereka yang mundur dan terpinggir, dan  satu-satunya jalan untuk mereka  keluar dari keadaan mundur dan terpinggir itu  hanyalah melalui pendidikan

Kalimantan Selatan Selayang  Pandang

Provinsi Kalimantan Selatan  kini ialah provinsi yang terkecil dari empat provinsi di Kalimantan. Bagaimanapun, tidak demikian pada masa yang lalu. Sehingga tahun 1957 Kalimantan Selatan ialah provinsi besar, yang merupakan gabungan dari

  ----------------
*    Kertas  kerja untuk Konferensi Antaruniversiti Se Borneo-Kalimantan Ke-3,  Banjarmasin,
             15-17 Jun  2007.
**  Mantan Prof.Madya dan Sarjana Tamu,  Program Antropologi dan Sosiologi, Universiti
             Kebangsaan Malaysia
Wilayah Kotawaringan, Dayak Besar, Daerah Banjar dan Federasi Kalimantan Tenggara.  Kalimantan Selatan pada masa itu mengandungi  provinsi yang kini dikenali sebagai Kalimantan Tengah.

        Walau bagaimanapun, setelah orang Dayak di Kalimantan Tengah meminta provinsi mereka sendiri dengan melancarkan perang gerila dan mendapat sokongan dari Jakarta, mereka telah memperoleh provinsi Kalimantan Tengah  pada tahun 1957. Wilayah Kotawaringin dan Dayak Besar dikeluarkan dari Kalimantan Selatan untuk membentuk provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, Pasir (bahagian Federasi Kalimantan Tenggara) juga telah keluar dari Kalimantan Selatan dan bergabung dengan Kalimantan Timur. Dengan itu, Kalimantan Selatan kini hanya terdiri daripada Daerah Banjar dan sebahagian dari daerah Federasi Kalimantan Tenggara.

       Walaupun kini Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang terkecil, tetapi  provinsi ini  ialah provinsi yang paling padat penduduknya. Mengikut sensus penduduk tahun 2000 Kalimantan Selatan mempunyai penduduk 2,975,440 orang, sementara luas wilayah yang mereka diami hanya 37,660 km atau 14,000 batu persegi  (Muller 1992).

        Mengikut sensus 2000 juga, ada lapan etnik terbanyak di Kalimantan Selatan, iaitu Suku Banjar (2,271,586 orang), suku Jawa (391,030 orang), Suku Bugis (73,037 orang), Suku Madura (36,334 orang) Suku Bukit (35,838 orang), Suku Mandar (29,322 orang), Suku Bakumpai (20,609 orang), dan Suku Sunda (18, 519 orang). Suku lain, yang tidak dinyatakan  namanya ialah 99,165 orang.

       Dari data di atas, pada masa ini Suku Banjar ialah majoriti penduduk Kalimantan Selatan, sementara  Suku Dayak (Bukit  dan Bakumpai)  kurang sepertiga dari jumlah Suku Banjar. Bagaimanapun, sebelum tahun 1957, ketika Kalimantan Tengah masih  merupakan sebahagian  daripada  Kalimantan Selatan,  jumlah Suku Dayak tentulah lebih ramai lagi.    

        Secara umum dapat dikatakan bahawa di Kalimantan (termasuk Kalimantan Selatan) suku Dayak menghuni kawasan pedalaman, sementara daerah pantai atau daerah hilir yang mengitari kawasan itu dihuni oleh suku Banjar, Jawa, Bugis  dan suku lainnya  (Masri Singarimbun 1996: 258).

Asal Usul Orang Banjar

Mengenai asal usul orang Banjar, pada masa ini sekurang-kurangnya ada dua pendekatan yang cuba menerangkan fenomena tersebut. Pertama, pendekatan primordialisme yang dikemukakan oleh Alfani Daud. Kedua, pendekatan konstruktifis atau situasionalis yang pada mulanya dikemukakan oleh Idwar Saleh (1986), kemudian dikembangkan oleh Marko Mahin (2004).

        Mengikut Alfani Daud (1997; 2004: 85) suku bangsa Banjar ialah penduduk asli sebahagian wilayah provinsi  Kalimantan Selatan,  iaitu selain kabupaten Kota Baru. Mereka itu diduga  berintikan penduduk asal Sumatera atau daerah sekitarnya lebih dari seribu tahun yang lalu.  Setelah berlalu masa yang lama sekali, dan setelah  bercampur dengan penduduk yang lebih asli,  yang biasanya dinamakan  secara umum sebagai suku Dayak,  dan  dengan imigran yang  datang kemudian, akhirnya terbentuklah  setidak-tidaknya tiga subsuku, iaitu  Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu dan  Banjar Kuala.

      Orang Pahuluan pada asasnya ialah penduduk daerah lembah sungai-sungai  (cabang sungai Negara) yang berhulu ke Pegunungan Meratus. Orang  Batang Banyu mendiami lembah sungai Negara, sedangkan oang Banjar Kuala  mendiami daerah sekitar Banjarmasin dan Martapura.

      Bahasa yang mereka kembangkan dinamakan bahasa Banjar, yang pada asasnya  ialah bahasa Melayu – sama halnya seperti  ketika  mereka  berada di daerah asalnya di  Sumatera atau sekitarnya – yang di dalamnya terdapat banyak sekali kosa kata  yang berasal  dari kosa kata Dayak dan  Jawa.

     Nama Banjar diperoleh kerana mereka dahulu, sebelum dihapuskan pada tahun 1860, adalah warga Kesultanan Banjarmasin atau dianggap sebagai Banjar, sesuai dengan nama ibukotanya pada masa mula-mula didirikan. Ketika ibukota dipindahkan arah ke pedalaman, terakhir di Martapura, nama Banjar tersebut nampaknya sudah diterima umum  dan  tidak berubah lagi.

      Dari segi agama, boleh dikatakan semua orang  Banjar memeluk agama  Islam.  Dan mereka pada umumnya ialah orang yang taat menjalankan  perintah agamanya.

       Mengikut Idwar Saleh (1986: 12) pula, sebelum dan pada awal berdirinya Kesultanan Islam Banjar, baik etnik Banjar maupun etnik Dayak sama sekali tidak disebut. Hal itu bererti, Banjar, pada waktu itu belum menjadi identiti suku atau agama, dan hanya sebagai identiti diri yang  merujuk pada kawasan teritorial tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka. Dengan itu, Idwar Saleh menyimpulkan:

        Demikian kita dapatkan keraton keempat adalah lanjutan dari kerajaan Daha dalam bentuk  kerajaan Banjar Islam dan berpadunya suku Ngaju, Maayan dan Bukit sebagai inti. Inilah penduduk Banjarmasih ketika tahun 1526 didirikan. Dalam amalgamasi (campuran) baru ini telah bercampur unsur Melayu, Jawa, Ngaju, Maayan, Bukit dan suku kecil lainnya diikat oleh agama Islam, berbahasa Banjar dan adat istiadat Banjar oleh difusi kebudayaan yang ada dalam keraton….Di sini kita dapatkan  bukan suku Banjar, kerana kesatuan etnik itu tidak ada,  yang ada adalah group atau kelompok besar iaitu kelompok Banjar Kuala, kelompok  Banjar Batang Banyu dan  kelompok Banjar Pahuluan. Yang pertama tinggal di daerah Banjar Kuala sampai dengan daerah Martapura. Yang kedua tinggal di sepanjang Sungai Tabalong dari muaranya di Barito sampai dengan Kelua. Yang ketiga tinggal di kaki pegunungan Meratus dari Tanjung sampai Pelaihari. Kelompok Banjar Kuala  berasal dari kesatuan- etnik Ngaju, kelompok Banjar Batang Banyu berasal dari kesatuan- etnik Maayan, kelompok Banjar Pahuluan berasal dari kesatuan- etnik Bukit. Ketiga ini adalah intinya. Mereka menganggap lebih beradab dan  menjadi kriteria dengan yang bukan Banjar, iaitu golongan Kaharingan, dengan ejekan orang Dusun, orang Biaju, Bukit dan sebagainya.

       Selanjutnya menurut Idwar Saleh (1991):

        Ketika Pangeran Samudra mendirikan kerajaan Banjar ia dibantu oleh orang Ngaju, dibantu patih-patihnya seperti Patih Balandean, Patih Belitung, Patih Kuwin dan sebagainya serta orang Bakumpai yang dikalahkan. Demikian pula penduduk Daha yang dikalahkan sebagian besar orang Bukit dan Manyan. Kelompok  ini diberi agama baru iaitu agama Islam, kemudian mengangkat sumpah setia kepada raja, dan sebagai tanda setia memakai bahasa ibu baru dan meninggalkan bahasa ibu lama. Jadi orang Banjar itu bukan kesatuan etnis, tetapi kesatuan politik, seperti bangsa Indonesia.

       Maka, berdasarkan pendapat Idwar Saleh (1991) dapat diambil kesimpulan, bahawa suku Banjar terbahagi kepada 3 subetnis berdasarkan wilayah tempat tinggal mereka dan unsur pembentuk suku itu, yang menggambarkan masuknya penduduk pendatang ke wilayah penduduk asli Dayak:

1.    Banjar Pahuluan ialah campuran Melayu dan Bukit (Bukit sebagai ciri kelompok).
2.    Banjar Batang Banyu ialah campuran Melayu, Maayan, Lawangan, Bukit dan Jawa (Maanyan sebagai cirri kelompok)
3.    Banjar Kuala ialah campuran Melayu, Ngaju, Barangas, Bakumpai, Maayan, Lawangan, Bukit dan Jawa (Ngaju sebagai ciri kelompok).

      Adalah diakui pendapat yang dikemukakan oleh Alfani Daud dan Idwar Saleh masing-masingnya mempunyai kekuatan yang tersendiri. Namun, tulisan-tulisan terakhir tentang asal usul orang Banjar saya dapati lebih banyak yang memihak kepada pendapat Idwar Saleh. Misalnya, tim penelitian dari Departmen Pendidikan dan Kebudayaan (1977-78: 17) merumuskan bahawa  Suku Banjar yang terdiri dari Banjar Kuala, Banjar Batang  Banyu dan Banjar Hulu adalah bentukan dari  Suku Dayak  Maayan, Dayak Lawangan, Dayak Bukit Meratus dan Dayak Ngaju. Melalui proses pembauran yang memakan waktu berabad-abad, kelompok Dayak yang menggunakan bahasa Banjar, beragama Islam dan bercampur dengan suku Melayu dan Jawa lambat laun dalam kerajaan Banjar menjadi Suku Banjar, sementara yang tidak memeluk  Islam dan tidak berbahasa Banjar, tetap menyebut diri mereka sebagai Dayak.

Asal  Usul Orang Dayak

Ada pelbagai pendapat tentang asal-usul orang Dayak, tetapi setakat ini belum ada yang betul-betul memuaskan. Namun, pendapat yang diterima umum menyatakan bahawa orang Dayak ialah salah satu kelompok asli terbesar dan tertua yang mendiami pulau Kalimantan (Tjilik Riwut 1993: 231). Gagasan tentang penduduk asli ini didasarkan pada teori migrasi penduduk ke Kalimantan. Bertolak dari pendapat itu adalah dipercayai bahawa nenek moyang orang Dayak berasal dari China Selatan, sebagaimana yang dinyatakan oleh  Mikhail Coomans (1987: 3):

…semua suku bangsa Daya termasuk pada kelompok  yang bermigrasi secara besar-besaran  dari daratan Asia. Suku bangsa Daya merupakan keturunan daripada  imigran yang  berasal dari  wilayah yang kini  disebut Yunnan di Cina Selatan. Dari tempat itulah kelompok kecil mengembara melalui Indo China ke jazirah Malaysia yang menjadi loncatan untuk memasuki pulau-pulau di Indonesia, selain itu, mungkin ada kelompok yang memilih batu loncatan lain, yakni melalui Hainan, Taiwan dan Filipina. Perpindahan itu tidak begitu sulit, kerana pada zaman glazial (zaman es) permukaan laut sangat turun (surut), sehingga dengan perahu-perahu kecil sekalipun mereka dapat menyeberangi perairan yang memisahkan pulau-pulau itu.    

        Adalah dipercayai bahawa penduduk Yunnan pada masa itu melakukan perpindahan untuk mencari tempat yang dianggap paling dapat memberikan kebebasan bergerak utnuk mencari nafkah, khususnya untuk berladang dan berburu.   Rupanya perpindahan itu tidak hanya sekali terjadi, tetapi berlangsung secara bertahap, seperti dikatakan Coomans (1987:3):

        Kelompok-kelompok pertama yang masuk wilayah Kalimantan ialah kelompok Negrid dan Weeddid, yang sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian disusul oleh kelompok yang lebih besar, yang disebut  Proto Melayu. Perpindahan ini berlangsung lagi selama 1000 tahun, antara 3000-1500 sebelum Masehi.

        Lebih lanjut disebutkan bahawa, “Sekitar lima ratus tahun sebelum Masehi berlangsung lagi suatu perpindahan besar dari daratan Asia ke pulau-pulau Indonesia. Kelompok-kelompok ini disebut  Deutro-Melayu” (Coomans 1987: 4).

       Mengikut Tjilik Riwut (1993: 231) Orang Proto Melayu (Melayu Tua) pada mulanya  mendiami kawasan pantai.  Akan tetapi, dengan kedatangan  orang Melayu Muda, orang Melayu  Proto terdesak ke pedalaman, sama ada kerana kalah perang atau kerana  kebudayaan Melayu Tua lebih rendah jika dibandingkan dengan  Melayu Muda. Kelompok Melayu Muda khasnya, sudah hidup menetap dalam satu komuniti, (seperti rumah panjang), dan mengenal teknik pertanian lahan kering, iaitu berladang.

      Seorang penulis lain, Ch.F.H.Dumont (dipetik dari Tjilik Riwut 1993: 191) merujuk khusus kepada perpindahan orang Dayak ke pedalaman, seperti berikut:

      Orang-orang Dayak ialah penduduk pulau Kalimantan yang sejati, dahulu mereka ini mendiami pulau Kalimantan, baikpun pantai-pantai baikpun sebelah ke darat. Akan tetapi tatkala orang Melayu dari Sumatera dan Tanah Semenanjung Melaka datang ke situ terdesaklah orang Dayak itu lalu mundur, bertambah lama, bertambah  jauh ke sebelah darat pulau Kalimantan.

       Teori tentang migrasi ini sekaligus boleh menjawab persoalan: mengapa suku bangsa  Dayak kini  mempunyai begitu banyak sifat yang berbeza, sama  ada dalam bahasa  mahu pun dalam ciri-ciri budaya  mereka.

      Dewasa ini suku bangsa Dayak terbagi dalam enam rumpun besar, iaitu Kenyah-Kayan-Bahau, Ot Danum, Iban, Murut, Klemantan dan Punan.  Keenam rumpun ini terbagi lagi  kepada lebih kurang 405 sub suku.  Meskipun terbagi kepada ratusan sub suku, kelompok suku  Dayak memiliki kesamaan ciri-ciri budaya yang khas. Ciri-ciri tersebut menjadi faktor penentu salah suatu sub suku di Kalimantan dapat  dimasukkan ke dalam kelompok Dayak. Ciri-ciri tersebut ialah rumah panjang, hasil budaya material seperti tembikar, mandau, sumpit beliong (kapak Dayak) pandangan terhadap alam, mata pencarian (sistem perladangan) dan seni tari.

Perhubungan Orang Banjar dan  Dayak  Masa Lalu

Sejak munculnya  kerajaan Islam  Banjar pada tahun  1526,  hubungan antara orang Banjar dengan orang Dayak  mungkin tidaklah begitu berbeza  dengan  hubungan kerajaan Islam yang lain dengan orang Dayak di Kalimantan pada keseluruhannya.  Meminjam kata-kata seorang ahli antropologi  kolonial van Linden   (Djuweng 1996: 3 dalam Yeti Maunati 2004:311) nasib orang Dayak adalah dijajah, bukan memerintah. Selama berabad-abad, orang Dayak sudah menjadi bawahan politik  kepada  kekuasaan lokal, nasional dan kolonial.

        Secara lebih khusus, hubungan antara Kesultanan Banjar dengan orang Dayak  mungkin ada persamaannya dengan hubungan antara Kesultanan Kutai dengan orang Dayak di Kalimantan Timur. Mengikut Magenda 1991: 2) sebelum masa penjajahan Belanda, wilayah kekuasaan Kesultanan Kutai meliputi orang Dayak di pedalaman, malah pada akhir abad ke-15, kesultanan itu sesungguhnya sudah menjadi persekutuan yang longgar yang terdiri daripada komuniti Dayak dengan seorang raja Melayu dipuncak kekuasaannya. Namun, Kesultanan Kutai yang baru pada awal abad ke-16 adalah kesultanan Melayu par excellence, serupa dengan kesultanan Melayu lainnya didaerah Pesisir Sumatra dan Kalimantan.

        Baik Magenda (1991) mahupun Rousseau (1990) menyatakan bahawa orang Kutai berusaha menguasai orang Dayak, tetapi mereka tidak dapat melakukan sepenuhnya kerana orang Dayak boleh berpindah lebih jauh ke pedalaman. Keadaan demikian diperkirakan berlaku juga di Kalimantan Selatan dalam perhubugan  antara orang Banjar dengan orang Dayak

      Malah, di Kalimantan Selatan  pernah berlaku pemberontakan oleh suku Dayak terhadap Sultan Banjamasin, Sultan Sulaiman pada tahun 1824-1825.  Pemberontakan itu dilakukan oleh orang Dayak Bakumpai, di bawah pimpinan Pembakal (Kepala) Kendet, ketua mereka.  Walaupun isterinya  adalah keluarga Sultan,  tetapi sejak 1816 lagi hubungannya dengan Sultan tidak begitu baik. Sultan tidak berupaya menundukkannya, dan ia hanya dapat dikalahkan dengan bantuan Belanda pada tahun 1825. Ia dijatuhkan hukuman bunuh pada 7 Mac tahun tersebut (Helius Sjamsudddin 2001: 50).

      Walau bagaimanapun, dalam sejarah Kalimantan Selatan  hubungan  antara orang Banjar dengan orang Dayak  juga dicirikan oleh hubungan persaudaraan dan ikatan kekeluargaan, kerana adanya  perkahwinan yang  kerap antara  Raja Banjar dengan puteri Dayak. Misalnya, dari tradisi lisan  suku Dayak Ngaju diketahui bahawa   isteri Raja Banjar pertama yang bernama Biang Lawang adalah etnik Dayak Ngaju.  Isteri kedua Raja Banjar pertama yang bernama Noorhayati, menurut tradisi lisan suku Dayak. Maayan, berasal dari etnik mereka. Dalam Hikayat  Banjar pula ada disebut bahawa   salah seorang isteri Raja Banjar  ketiga, Sultan Hidayatullah juga puteri Dayak, iaitu puteri Khatib Banun, seorang tokoh Dayak Ngaju. Dari rahim puteri ini lahir Marhum Panembahan yang kemudian naik takhta dengan gelaran Sultan Mustainbillah. Puteri Dayak berikutnya ialah isteri Raja Banjar kelima, Sultan Inayatullah, yang melahirkan Raja Banjar ketujuh, Sultan Agung. Dan Sultan Tamjidillah (putera Sultan Abdulrahman bin Sultan Adam) juga lahir dari seorang puteri Dayak berdarah campuran Cina, iaitu Nyai Dawang.

      Sementara itu, dari perkahwinan Pangeran Antasari dengan Nyai Fatimah,  saudara perempuan Tumenggung Surapati kepala suku Dayak Siang Murung, lahir Sultan Muhamad Seman, yang kemudian meneruskan perjuangan ayahnya menentang Belanda, sehingga gugur oleh peluru Belada pada tahun 1905. Dalam masa perjuangan itu, Muhammad Seman telah mengahwini dua puteri Dayak dari suku Dayak Ot.Danum. Anak Sultan Muhamad Seman, Gusti Berakit juga mengahwini puteri kepala suku Dayak yang tinggal di tepi sungai Tabalong pada tahun 1906.

      Hubungan persahabatan yang erat antara orang Banjar dengan Dayak jelas kelihatan apabila kedua-dua suku itu berjuang bersama-sama melawan Belanda dalam Perang Banjar (1858-1905). Meskipun ketika berlakunya peperangan itu tidak dinafikan ada ketua suku Dayak yang berpihak di sebelah Belanda, tetapi penyertaan dan sokongan suku Dayak dalam Perang Banjar itu nampaknya sangat terserlah. Dalam peperangan yang memakan masa yang agak panjang itu, ramai pahlawan perang itu terdiri daripada etnik Dayak, antaranya yang paling menonjol ialah Tumenggung Surapati, Panglima Batur (dari suku Dayak Siang Murung), panglima Unggis, Panglima Sogo, Panglima Batu Balot (seorang wanita), dan panglima Wangkang (dari suku Dayak Bakumpai).

      Pada zaman kolonial Belanda pula, hubungan persaudaraan dan ikatan keluargaan antara orang Banjar dengan orang Dayak masih berterusan. Namun, berbanding dengan orang Dayak, lebih ramai orang Banjar yang berpeluang memasuki birokrasi kolonial, sekurang-kruangnya sebagai pegawai rendah. Dengan itu, orang Dayak terus menjadi subordinat kepada orang Banjar yang menjadi pegawai kerajaan kolonial  itu seperti pada zaman Kesultanan juga.

Hubungan  Orang Banjar dan Dayak Masa Kini

Walaupun orang Banjar dan orang Dayak berasal dari masa silam yang sama, tetapi kini masa silam yang sama itu mungkin tidak penting lagi. Yang lebih  menonjol kini ialah identiti yang baru – orang  Banjar dan orang Dayak adalah dua kumpulan etnik yang berbeza  Dan  atas identiti baru itu, dua suku yang bertetangga – Banjar dan Dayak --  telah terlibat dengan persaingan dalam pelbagai bidang kehidupan.  Dengan itu, Hairus Salim (1996: 227) menganggap bahawa hubungan   orang Banjar dengan orang  Dayak kini  ialah  hubungan yang  “tak selalu mesra”.

       Hubungan orang Banjar dengan orang Dayak yang tidak selalu mesra itu telah diungkapkan oleh Anna Lowenhaupt Tsing (1993), seorang ahli antropologi dari Universiti California, dalam kajiannya tentang Dayak Meratus atau Dayak Bukit, yang banyak bermukim di sekitar pergunungan Meratus di  Kalimantan Selatan.

        Walaupun “hubungan kultural” antara  orang Banjar dan Dayak telah “terputus” apabila  “Banjar” ditegaskan sebagai identiti mereka yang beragama Islam, dan orang Dayak  pula ialah orang yang “bukan Islam”,  tetapi menurut Tsing (1993) hubungan ekonomi dan politik yang berasaskan kawasan antara kedua-dua suku tetap berlangsung terus. Hubungan ekonomi dan politik yang berasaskan kawasan itu pada masa kebelakangan ini diatur oleh  “pentadbiran negara”.

        Dari segi ekonomi, orang Banjar sebenarnya terlibat dengan hubungan perdagangan yang intensif dengan suku Dayak Meratus, malah merekalah yang menjadi perantara bagi perkembangan ekonomi wilayah (Hairus Salim 1996: 230). Orang Banjar mendominasi pasar minggu kecil dihujung jalur yang menuju pegunungan Meratus. Keperluan-keperluan suku Dayak seperti pakaian, garam, perkakas logam dan barang-barang mewah lainnya disalurkan oleh orang Banjar.  Sementara itu dengan berjalan kaki atau naik rakit, orang Dayak Meratus datang ke pasar tersebut untuk menjual rotan, getah, kacang, kayu ulin, kayu kemenyan dan hasil-hasil hutan yang lain  kepada  orang Banjar, yang kemudian menjualnya pula  ke bandar.

        Walau bagaimanapun, hubungan perdagangan antara orang Banjar dengan orang Dayak itu berlangsung dalam keadaan yang sangat tidak seimbang. Sebagai perantara, orang-orang suku Banjar mempunyai kedudukan tawar menawar yang lebih tinggi. Mereka boleh menetapkan harga mengikut kemahuan  mereka, yang menyebabkan  suku Dayak Meratus  selalu merasa dirugikan. Akan tetapi, orang Dayak tidak dapat berbuat apa-apa, kerana  mereka tidak mempunyai pilihan lain.

       Selain itu, orang-orang Dayak Meratus juga tidak berpuas hati kerana mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan kredit daripada pedagang Banjar; jauh dari pemilik sarana pengangkutan, truk atau motorboat, gudang, dan tempat pengeringan getah, yang semuanya dimiliki oleh orang Banjar; tidak mempunyai jaringan untuk mendapatkan modal, kemudahan-kemudahan penyimpanan, dan tempat tinggal di bandar Banjarmasin; akses yang  sangat  terbatas untuk mengetahui keadaan pemasaran dan seterusnya (Tsing 1993: 55-56).

      Perhubungan perdagangan yang tidak seimbang itu, diperkuatkan pula oleh  hubungan orang Banjar yang rapat  dengan “negara”. Orang Banjar adalah penguasa politik pada peringkat wilayah. Bahkan kepentingan  negara di kalangan  suku Dayak diartikulasikan oleh kepentingan-kepentingan suku Banjar. Di daerah Meratus, ‘’kepentingan  negara” menjelma menjadi kepentingan orang Banjar.  Ini ialah kerana pegawai-pegawai pemerintah pada peringkat kabupaten dan  kecamatan, dan pegawai  tentera,  pertanian dan kesihatan yang melakukan  hubungan dengan orang Dayak ialah orang-orang suku Banjar. Dengan itu, negara dan  kepentingan nasional tampil  di kalangan Dayak Meratus dengan wajah Banjar.

        Wajah “negara” dalam artikulasi kepentingan suku Banjar itu diperlihatkan Tsing (1991) misalnya dalam dasar negara mengenai pembangunan masyarakat  terasing pada tahun 1970-an.  Dalam pentadbiran dasar itu, pada tahun 1971  suku Dayak Meratus dimasukkan sebagai salah satu dari masyarakat terasing. Maka   pegawai pemerintah yang kebanyakannya terdiri daripada orang Banjar telah membuka hutan untuk menjadi tempat tinggal baru bagi orang Dayak Meratus.   Bagaimanapun, dengan pembukaan hutan itu, orang Banjar juga mendapat kesempatan untuk berpindah ke kawasan baru tersebut, dengan jaminan mendapat perkhidmatan dan tanah. (Tsing 1991: 45).  Sebagai akibatnya, tidak lama selepas itu, pemukiman baru itu telah didominasi oleh orang Banjar, kerana  penguasaan mereka terhadap jalur  perdagangan dan politik wilayah. Sementara itu, orang Dayak Meratus sendiri terus tersingkir, bahkan kemudian banyak yang pulang ke tempat mereka yang asal.

        Tidak dinafikan masyarakat Dayak Meratus berpeluang mengenal kemajuan melalui pelbagai dasar negara yang diartikulasikan oleh  pegawai  pemerintah dari suku Banjar. Mereka mempelajari ekonomi global daripada pedagang Banjar. Orang  Meratus juga  mengenali birokasi negara di tingkat wilayah melalui orang Banjar. Akan tetapi, hubungan itu tetap bersifat artifisial, kerana dalam banyak hal justru membuat orang Dayak semakin jatuh dan  jauh terpinggir  dari yang mereka alami sejak zaman pra-kolonial dan kolonial (Hairus Salim 1996: 231).

        Perhubungan orang Banjar dengan orang Dayak masa kini memasuki tahap yang baru, apabila mulai  tahun 2000, suku Dayak Meratus  terlibat  dengan konflik yang agak serius  dengan  golongan penguasa Kalsel yang terdiri daripada orang Banjar. Hal ini berkaitan dengan dasar dan tindakan  Sjachriel Darham, Gubernor Kalsel masa itu  yang nampaknya tidak mengambil kira kepentingan orang Dayak. Sjachriel Darham telah  membenarkan sebahagian Hutan Lindung Pegunungan Meratus, tempat tinggal orang Dayak, seluas 46,270 hektar, diberikan kepada perusahaan perkebunan berskala besar, PT Kodeco Group, yang berasal dari Korea Selatan.

      Sebagaimana yang diketahui suku Dayak Meratus telah mendiami kawasan pegunungan Meratus itu sejak turun temurun. Hutan itu merupakan sumber kehidupan mereka, kerana memang di situlah tempat tinggal mereka sejak lama.   Oleh itu, sudah  tentu  suku Dayak Meratus  tidak menyetujui Hak Pengusahaan Hutan (HPT) kawasan hutan  itu diserahkan  kepada pengusaha besar. Apatah lagi pemberian konsesi kepada perusahaan dari Korea itu akan melibatkan alih fungsi sebahagian kawasan pergunungan Meratus dari hutan lindung kepada  hutan produksi.  

      Oleh itu, mendengar kawasan  hutan lindung itu akan dijadikan  kawasan  Hak Penguasaan Hutan (HPH) Kodeco, ratusan warga masyarakat  Dayak Meratus berkali-kali turun ke Banjarmasin untuk mengadakan tunjuk perasaan,  sama ada kepada  DPRP mahupun kepada Gabenor sendiri. Sejak tahun 1998 hingga awal 2000 dikatakan lebih 20 kali warga pedalaman itu mengadakan tunjuk perasaan ke Banjarmasin dengan tuntutan yang sama: menolak kawasan Meratus dijadikan kawasan HPH. Namun, tuntutan mereka tidak pernah diberi perhatian yang sewajarnya. (Kompas,1 Ogos 2001).

      Tuntutan warga Dayak Meratus itu akhirnya didengar oleh beberapa LSM.  Mereka memberi sokongan  dengan membentuk  Aliansi Meratus yang merupakan gabungan 33 LSM. Lembaga Mushawarah Masyarakat Dayak Kalsel (LMMD-KS) dan LSM Telapak Indonesia yang beribu pejabat di Bogor juga memberi sokongan moral kepada warga Dayak Meratus dengan  mengecam Pemda Kalsel.

      Para aktivis itu jugalah yang meneruskan tuntutan warga Dayak Meratus, sama ada kepada Gabenor Sjachriel mahupun kepada DPRD tempatan. Namun, pihak Pemda bertindak balas untuk melumpuhkan gerakan itu dengan mengadukan Koordinator Aliansi Meratus, Hairansyah kepada pihak polis dengan tuduhan menghasut rakyat untuk mengadakan tunjuk perasaan.

      Ketika isu yang berkaitan dengan pemberian sebahagian hutan lindung Pegunungan Meratus kepada perusahaan besar itu belum lagi selesai, timbul pula isu lain yang melibatkan  kawasan yang sama, iaitu pemberian  hak melombong kepada pengusaha perlombongan emas, PT Meratus Sumber Mas oleh pemerintah daerah.   Tindakan pemerintah daerah ini  mendapat tentangan daripada  kira-kira  750 orang perwakilan dari 300 balai (rumah besar pusat  kegiatan adat)  yang tersebar di seluruh Kalimantan Selatan, yang mengadakan kongres selama empat hari, berakhir pada 26 Jun 2003 di Samarinda (Kompas 1 Julai 2003). Namun, penentangan warga Dayak Meratus itu nampaknya tidaklah mendapat perhatian  yang sepatutnya daripada pemerintah daerah yang dikuasai oleh orang Banjar.

      Oleh yang demikian, sebuah  LSM terkenal yang prihatin tentang masalah alam sekitar, iaitu  WALHI, dalam siaran akhbarnya pada  2 Jun 2006 menyatakan:

Hutan Lindung Meratus, kawasan hutan asli yang masih tersisa di Propinsi Kalimatan Selatan, “rumah terakhir” masyararakat Dayak Meratus saat ini menjadi kawasan yang paling terancam. Saat ini pemerintah dan pengusaha tambang serta perkebunan skala besar melakukan berbagai cara, termasuk memecah masyarakat  Dayak Meratus melalui perubahan tapal batas antar kabupaten…Sayangnya kebutuhan masyarakat bertolak belakang dengan keinginan pemerintah daerah (Walhi 2006) .

      Apabila disebut pemertintah daerah tentulah merujuk kepada orang Banjar, kerana orang Banjarlah yang merupakan penguasa pada peringkat tersebut. Ini bermakna konflik antara orang Dayak dengan orang  Banjar  masih berterusan.

Kesimpulan

Meskipun orang Banjar berasal dari orang Dayak, ataupun  dari  percampuran orang Dayak dengan pelbagai suku yang lain, tetapi setelah orang Banjar memeluk agama Islam dan menubuhkan kerajaan Islam Banjar, “perpisahan” antara kedua suku itu nampaknya sudah merupakan sesuatu yang berkekalan. Mungkin sejak zaman dahulu lagi, orang Dayak yang tidak memeluk agama Islam memilih   tinggal di kampung yang berasingan dari kampung orang Banjar; di tempat yang umumnya terletak di pedalaman.

        Kemunculan kerajaan Islam Banjar pada abad ke-16, nampaknya menandakan bermulaanya kedudukan orang Dayak sebagai subordinat kepada orang Banjar, kerana orang Banjar adalah kelas pemerintah  yang wilayah pemerintahannya  meliputi juga kawasan yang didiami oleh orang Dayak. Kedudukan orang Dayak sebagai subordinat kepada orang Banjar ini boleh dikatakan tidak berubah pada zaman penjajahan dan lebih jelas lagi pada zaman selepas kemerdekaan, kerana pada  zaman   selepas kemerdekaan  memang  orang Banjarlah yang menduduki jawatan penting dalam pemerintahan daerah, di samping mereka juga yang menguasai perdagangan  yang melibatkan  orang Dayak.

       Jika kita lihat hubungan orang Banjar dengan  orang Dayak pada masa mutakhir,  hubungan mereka nampaknya bukan sahaja tidak mesra, malah sudah melibatkan konflik yang agak serius. Hubungan tidak mesra itu sudah kelihatan sejak lama, melibatkan golongan pedagang Banjar dan penguasa  Banjar, yang jelas lebih berkuasa ke atas orang Dayak  Kini timbul pula isu baru yang menimbulkan konflik, iaitu  tindakan pemerintah daerah yang diketuai oleh Gabenor dari etnik Banjar yang memberikan  kawasan hutan tempat tinggal orang Dayak Meratus kepada pengusaha  perkebunan  dan perlombongan besar.

       Tidaklah dinafikan  pemberian kawasan hutan untuk diusahakan oleh pengusaha besar itu ada juga  faedahnya kepada  orang Dayak, misalnya dari segi wujudnya peluang pekerjaan, dan mungkin terbinanya jalan yang akan menghubungkan  kawasan tempat tinggal orang Dayak dengan kawasan bandar. Namun, sebagaimana yang terbukti dari kajian di tempat lain, (lihat Syarif Ibrahim Alqadrie 1994, 244-260; Patingi Y.A.Aris 1994, 261-66),  kesan negatif dari  aktiviti pembukaan kawasan hutan dan perlombongan itu kepada kehidupan penduduk setempat jauh lebih banyak dari kesan  positifnya. Itulah sebabnya orang Dayak tidak menyetujui  kawasan hutan tempat tinggal mereka diberikan kepada  pengusaha besar.

      Walau bagaimanapun, kedudukan orang Dayak sebagai subordinat kepada orang  Banjar nampaknya tidak memungkinkan mereka menentang dasar pembangunan penguasa Banjar yang  merugikan mereka, dan dengan itu sangatlah sukar  mereka keluar dari kehidupan mereka yang mundur dan terpinggir. Barangkali orang Dayak hanya mungkin  keluar dari keadaan mundur dan terpinggir itu, setelah melalui satu masa yang agak lama, khasnya setelah mereka mencapai taraf pendidikan yang memadai dan dengan itu  dapat menduduki jawatan penting dalam pemerintah daerah, sama ada dalam  bidang birokrasi mahupun politik. Memang sebagaimana yang sering berlaku, orang Dayak hanya  mungkin  bermobiliti ke atas, walaupun agaknya secara beransur-ansur, melalui jalan pendidikan.

Rujukan
Agama  dan Etnisitas:  Kajian Tentang Asal Usul Pembentukan Etnis Banjar.
        Kandil. Edisi 6, Tahun 11, Agustus-Oktober
Alfani Daud. 1997.  Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa
        Kebudayaan Banjar. Jakarta:  Rajawali Press.
Alfani Daud. 2004. Islam dan Asal-Usul Masyarakat Banjar. Kandil.
        Edisi 6, Tahun 11, Agustus-Oktober.
Coomans, M. 1987.Manusia Daya, Dahulu, Sekarang dan Masa Depan. Jakarta: PT
        Gramedia.
Hairus Salim HS. 1996. Islam Banjar, Relasi Antar Etnik, dan Pembangunan. Dalam
        Kisah dari Kampung Halaman .  Yogyakarta: Penerbit Dian/Interfidei
Hudson, A.D. & Judith M.Hudson.  1984. Telang: Sebuah Desa Ma’ayan di
        Kalimantan Tengah. Dalam Koentjaraningrat (pnyt.)  Masyarakat Desa di
        Indonesia  Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia.
Hudson, A.B. 1972. Padju Epat: The Ma’anyan of Indonesian Borneo. New York:
        Holt, Rinehart and Winston.
King.V.T. 1994.  The Ethnic Groups of Borneo. Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed &
        Co.
King.V.T.  1985.  Kedudukan Sosial dan Perubahan Sosial di Kalangan Suku Maloh,
         Kalimantan Barat. Dalam Dove, M.R (pnyt.)  Peranan Kebudayaan Tradisional
         dalam  Modernisasi.  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kompas. 2001. Meratus Nasibmu Kini… Kompas, 1 Ogos,
        .http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/01/daerah/mera26.htm
Kompas. 2001. Masyarakat Dayak Meratus Diobok-obok.  Kompas, 1 Ogos.
         http://www. kompas.com/kompas-cetak/0108/01/daerah/masy26.htm
Kompas 2001. Hutan Lindung Meratus Bakal Tamat. Kompas, 1 Ogos.
         http://www. kompas.com/kompas-cetak/0108/01/daerah/huta25.htm
Kompas.2001. Dayak Meratus Tolak Pembukaan Hutan. Kompas, 15 Disember.
         http://www.kompas.com/kompak-cetak/0112/15/iptek/daya10.htm.
Marko Mahin. 2004.  Urang Banjar: Identitas  dan Etnisitas di Kalimantan Selatan.
         Kandil.  Edisi 6, Tahun 11, Agustus-Oktober.
Masri Singarimbun. 1996.  Penduduk dan Perubahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Miles, D. 1976.  Cutlass and Crescent Moon: A Case Study of Social dan Political
        Change in Outer Indonesia. Sydney: Centre for Asian Studies University of
        Sydney.
Mubyarto dkk.  1991.  Kajian Sosial Ekonomi Desa-Desa Perbatasan di Kalimantan
        Timur.  Yogyakarta:  Aditya Media.
Muller, K.  1992. Dalam D.Pickell (editor) Indonesian Borneo Kalimantan.
        Singapore: Periplus Editions.
Patingi Y.A.Aris. Pengaruh HPH Terhadap Sumber Daya Alam dan Kehidupan
        Masyarakat di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Dalam Paulus
        Florus dkk. (pnyt.)  Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi. Jakarta:
        PT. Grasindo.
Sellato, B. 2002. Innermost Borneo: Studies in Dayak Cultures. Paris: Seven Orients,
        & Singapore: Singapore University Press.
Stepanus Djuweng. 1996.  Orang Dayak, Pembangunan dan Agama Resmi. Dalam
        Kisah dari Kampung Halaman.   Yogyakarta: Penerbit Dian/Interfidei
Syarif Ibrahim Alqadrie. 1994.  Dampak Perusahaan Pemegang HPH dan
        Perkebunan Terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Budaya Penduduk
        Setempat di Daerah Pedalaman Kalimantan Barat. Dalam Paulus Florus dkk
        (pnyt.)  Kebudayaan Dayak. Jakarta: Penerbit PT.Grasindo.
Tjilik Riwut.1993.  Kalimantan Membangun: Alam dan Kebudayaan. Yogyakarta:
        PT.Tiara Wacana.
Tsing, A.L. 1998.  Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan: Proses Marjinalisasi Pada
        Masyarakat  Terasing. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Walhi.2006.http://walhi.or.id/kampanye/hutan/shk/060602_dykmeratus_sp/?&printer_friendly=t…
Yekti Maunati. 2004. Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan.
       Yogyakarta: LKiS

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda,Kritik Dan Saranya Sangat Ber Arti

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Copyright © 2012. MAHKOTA CAHAYA - All Rights Reserved B-Seo Versi 4 by Blog Bamz