Rabu, 04 Mei 2011

pantun kanyang dek ruokAssalamu'alaykum sanak Asslamu'alaikum Saudara
Jaweklah salam dari kampuang Jawab lah salam dari Kampung
Tapakai wakatu agak sabanta Terpakai waktu sebentar
malapeh rindu nan jo kampuang Melepaskan rindu dengan kampung

Sajak saparo tahun mahilang Smenjak setengah tahun menghilang
Nan surekko lah ditulih juo Yang surat ini Telah di tulis juga
dek manenggang hati Dagang Karna menenggang Hati dagang
Ditundo dulu mangirimno Di tunda dulu mengirimnya

Sabab baa dek baitu Sebab kenapa begitu
galak jo tangih kok batuka Gelak dan tangis kalau bertukar
bukan mambukak aib jo malu Bukan membukak aib dan malu
tapi mancari kato nan bana Tapi mencari kata yang benar

Buruak nak samo kito buang Jelek sama di buang
elok nak dapek kito bao Elok yang dapat kita bawa
disabuk saketek kisah Dagang Di sebut seditkit kisah dagang
katiko pulang bahari rayo Ketika pulang hari Raya

Kanduang pulang barami-rami Kandung pulang beramai ramai
mambaok oto ciek surang Membawa mobil satu se orang
lapang dado sanangno hati Lega dada senangnya hati
tabayang di rantau Dagang lah sanang Terbayang di rantau dagang telah senang

Kami paleba sapanjang jalan Kami luas kan sepanjang jalan
kami palaweh pintu kaporo Kami luas kan pula pintu gapura
nak sampai bana oto ka halaman Boleh sampai mobil di halaman
bialah "bungo" nak talendo Biarlah bunga yang di landa


Sajak kami mandapek kaba Semenjak kami mendapat kabar
kanduang ka pulang jo oto surang Kandung mau pulang dengan mobil sendiri
ayam jo itiak sato ka pasa Ayam dan itik ikut kepasar
taluano sajo tingga di kandang Telrnya saja tinggal di kandang

Dek ulah sanangno hati Karena senangnya hati
barang nan indak kami adokan Yang tidak ada kami adakan
batuka galang jo timah pati Di tukar gelang dengan timah patri
untuang lai baju panjang langan Untung lah baju panjang lengan

Sapakan lamono bahari rayo Seminggu lamanya berhari raya
kami hiduk bak Juragan Kami hidup bak juragan
pai ka lapau mambali lado Pergi ke kedai membeli lada
jo oto juo kanduang antakan Dengan mobil juga kandung antarkan

Labiah bak raso Batagak Panghulu Melebihi rasa perhelatan penghulu
siang jo malam baralek gadang Siang dan malam pesta besar
lupo jo susah maso lalu Lupa dengan susah masa lalu
takalo Dagang ka mahilang Tatkala dagang mau hilang

Babagai-bagai macam acara Berbagai bagai macam cara
malam amal sambia bagurau Malam amal sambil bergurau
panjek pinang pangguang gembira Panjat pinang panggung gembira
sampai basaluang dalam lapau Sampai bersalung dalam lepau ( Kedai kopi )

Dalam acara lelang kue Dalam acara lelang kue
salo manyalo batanyo kaba Sela menyela bertanya kabar
bak cando koncek dalam embe Seperti katak dalam ember
malompek-lompek pitih kalua Melompat lompat duit keluar

Baitu juo acara saluang Begitu juga acara saluang
bakandak lagu mintak dipantuni Meminta lagu mintak di pantuni
pitih bak cando ayam ka jaguang Uang seperti ayam ke jagung
sabalun abih alun baranti Sebelum habis belum berhenti

Tangangak urang di lapau Tercengang orang satu kampung
sakadai urang kanduang bayiakan Satu kedai orang kandung bayarkan
kok cando iko sadono urang di rantau Kalau seperti ini semua orang di rantau
rayo lah baa tiok bulan Lebaran lah tiap bulan

Dagang di puji di mulyakan Dagang di puji di muliakan
kecek didanga kasadono Ngomong didengar semuanya
kok ado dibalakang nan mancibiakan Kalau yang di belakang mencibirkan
itu tak lain dek iri sajo Itu karena iri saja

Lah sapakan Dagang di rumah Sudah seminggu dagang di rumah
mandeh baralek tiok ari Bunda berpesta tiap hari
Tamporo rampak labuahlah lanyah Bandar lah roboh jalan sudah berlumpur
kami tarimo jo suko hati Kami terima dengan senang hati

Lah tibo masono ka babaliak Sudah datang masa berbalik
Cuti abih toko nan tingga Cuti habis toko sudah tinggal
tasabuk dek Dagang randang itiak Kandung meminta rendang itik
taragak pulo jo palai bada Ingin pula palai pada

Indak diulang duo kali Tidak di ulang dua kali
mandeh carikan salero Dagang Bunda carikan selera dagang
ampiang badadiah jo tangguli Emping pakai dadih dengan tengguli
sampai jo tapai bapuluk lamang Sampai tapai pulut lemang

Apo di tabek lah babangkik Apa yang di empang sudah di ambil
di parak tunggua lah tingga Di ladang tunggul saja yang tinggal
kok lai ka ubek ibaraik sakik Kalau lah untuk obat ibaraat sakit
ka oleh-oleh tibo di jawa Untuk oleh oleh sampai di jawa

Lah baliak Dagang ka rantau Sudah pulang dagang ke rantau
babaliak langang taraso kampuang Tinggal sepi terasa kampung
tibo rusuah lah tabik galau Datang resah timbul lah gelisah
dicaliak padi lah abih di lumbuang Dilihat padi sudah habis di lumbung

Lai bana Dagang baragiah Memang ada dagang tinggalkan
pambali maco Dagang sabuk Pembeli ikan asin dagang sebut
usah lai ka pambali siriah Janggan kan pembeli sirih
ka garam sajo indak doh cukuk Pembeli garam saja tidak cukup

Tapi dek Dagang lai manyabuk Karna dagang sudah bilangkan
takalo kabaliak malam sinayan Ketika mau balik malam senin
ka dituka Cek, Bank batutuk Mau tukar cek bank tutup
dari jawa sajo nanti dikirimkan di Jawa saja nanti di kirimkan

Mandanga janji dari muluk Mendengar janji dari mulut
lupo jo hutang sabalik pinggang Lupa dengan hutang selilit pinggang
isuak ko tibo urang manuntuk Nanti kan tiba orang menagih
dilipek duokan bayia hutang Dilipat duakan bayar utang

Tapi apo ka disabuk Tapiu apa hedak di sebut
Di Dagang janji bukan doh hutang Di dagang janji bukan lah hutang
Sajak Palembang ditutuk kabuk Semenjak palembang di tutup kabut
Jo surek surek takuk malayang Sampai suratpun takut pulang

Tarakhir kaba kami tarimo Terakhir kabar kami terima
kadai Dagang disita urang Kedai dagang di sita orang
untuak pambayia carteran oto Untuk membayang carteran mobil
nan Dagang baok wakatu pulang Yang dagang bawa waktu pulang

Kok bana itu nan tajadi Kalau begini yang terjadi
lah bakicuah kami kirono Sudah di tipu kami rupanya
labiah rancak pulang jo padati Baguslah pulang dengan pedati
cukuk jo rumpuk baya sewano Rumput sudah cukup bayar sewanya

Kami sangko jambatan panyubarang Kami sangka jembatan penyebrangan
kayu barakuak nan kami titih.'' Kayu berakuk malah kiranya.''

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda,Kritik Dan Saranya Sangat Ber Arti

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Copyright © 2012. MAHKOTA CAHAYA - All Rights Reserved B-Seo Versi 4 by Blog Bamz