Sabtu, 07 April 2012

Hizib Al-Fatihah Sayyidina Ali ra

Assalamu'alaykum Sahabat Mahkota Cahaya Yang budiman,,''Kali ini Izinkan Admin untuk Berbagi Tulisan Ini yang mana dengan segenap kerendahan hati tiada lain maksud hanya semata-mata mengharap ridho Allah ta'ala,semoga tulisan singkat di bawah ini bermanfaat hendaknya bagi khazanah ilmu hikmah kita dan dapat menjadi suatu pegangan yang shah,Bagi para master di bidang ini dengan kerendahan hati admin yang awwam ini serta pemula ingin berbagi karena allah ta'ala semata , Kurang dan lebih,salah dan khillaf admin mohon maaf mungkin barangkali ada penulisanya dalam huruf latinya terdapat kesalahan eja mohon d mengerti karena terbatasnya kemampuan font di perangkat admin untuk font arabnya,,''Dan sebagai berikut hizib al-fatihah

Diriwayatkan dari Sayyidina Ali Karromallohu wajhahu wa rodiyallohu anhu '',, Barang siapa membaca hizib alfatihah degan mudawwamah/istiqomah setiap hari 1x, maka ia akan sampai kepada semua keinginan2 dunia serta akhirat dengan mudah dan allah akan menundukkan baginya semua HATI manusia dan Allah akan mengangkat dari dirinya semua bala baik dunia maupun akhirat.''

Diriwayatkan pula oleh imam Bukhory “Barang siapa yang mendawamkan hizib al-fatihah, maka orang tersebut tidak akan membutuhkan orang lain di dalam kebutuhan2 dunia (kaya) dan Allah akan membukakan baginya pintu- pintu alam ghaib.Dan barang siapa yang mempunyai suatu hajat yang sangat penting maka bacalah Hizib Al-fatihah dengan tata cara berikut ini :

1. Tempat yg sepi

2. Suci dari semua hadas serta sucitempat,pakaian.

3. Sholat Sunnat Hajat 2 Roka’at.

4. Ba’da salam langsung sujud,didalamsujud membaca :( La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin 41x5.)

Membaca Istigfar 70x6. Sholawat 70x7. Membaca Hizib Al-Fatihah 70x8.

Memohon kepada Alloh yg menjadi hajatnya Maka sesungguhnya Allah swt akan mengabulkan apa-apa yg menjadi hajatnya pada hari itu juga dan pada jam itu juga serta allh akan membukakan baginya banyak sekali Futuh serta allah akan menjadikan nya Kaya dengan kemulian serta kelembutanya allah ''.

Dan di riwayatkan oleh Syeikh Al- Akbar “ Barang siapa yang membaca Hizib Al-Fatihah tiap hari 7x maka dia akan menyaksikan suatu Alam Ghaib yang tersembunyi dari makhluknya allahdan dia akan menyaksikan Alam Ruhany,Alam Malakut,Alam Jabarut, Alam sulfa ( bawah tanah) dan dia akan sampai kea lam Baqa’ dengan sampai secara sempurna serta dia akan mendapatkan kebahagian dengan kebahagian maksud-maksud Dunia&Akhirat''.

Menurut Syeikh Muhammad As-Sanusi Al-Magribi yang terkenal di gunung Jabal Abi Qubais Mekkah Al-Mukarromah di dalam setiap 1 ayat dari 7 ayat surat al-fatihah,Allah meletakkan di dalam tiap ayatnya hari- hari yang 7 disertai malaikat-malaikat yang menguasai hari-harinya dari golongan Langit dan bumi di sertai dgn Asma’-asma’nya dan huruf2nya. Murid Syeikh Muhammad As-Sanusi , Syeikh Al-Waro’ Hamid Al-Majidani'' Mengamalkan Hizib Al-Fatihah ini tanpa Ijazah dari gurunya, maka ia bermimpi bertemu Sayyidina Ali RA di dalam mimpinya dia mencium tangan sayyidina Ali ra, lalu ia menceritakan mimpinya kepada gurunya, Syeikh Muhammad As sanusi berkata, engkau telah di ijazah langsung oleh malaikat ruhani yang ada dlm hizib al-fatihah. Inilah Hizib Al-Fatihah Yang di maksud :

Bismillahirrohmanirrohim

(Alhamdulillahi robbil A’lamin)
Ya Hayyu Ya Qoyyumu ajib ya Ruqiyaila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Madzhab bihaqqi Alhamdulillahi robbil A’lamin Wa bihaqqil Hayyil Qoyyumi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Alif Ba Jim Dal

(Arrohmanirrohim)
Ya Roufu Ya A’tufu ajib ya Jibroila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Abyad bihaqqi Arrohmanirrohimi wabihaqqir roufil a’tufi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Ha Wawu Jai Ha,

(Maliki Yaumiddin)
Ya Muqollibal qulubi Wal-Absor ajib ya samsamaila alahissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Ahmar bi haqqi malikiyaumiddini wa bi haqqi muqollibil qulubi wal absor wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu wassalamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Tho ya Kaf Lam

(Iyyaka Na’budu wa Iyyaka Nastai’nu)
Ya Sariu’ Ya Qoribu ajib Ya Mikaila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Burqon bi haqqi iyyaka na’budu wa iyyaka nastai’nu wa bihaqqi sari’il qoribi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Mim Nun sin A’in

(Ihdinas sirotol Mustaqim)

Ya Qodiru Ya Muqtadiru ajib ya sorfiyaila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Syamhurosyin bihaqqi Ihdinas siratal mustaqim wabi haqqil Qodiril Muqtadiri wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu wassalamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Fa Shod QoF Ro

(Sirotol ladzina ana’mta alaihim)
YaA’limu Ya Hakimu ajib ya Anyaila alaihissalam samia’n muti’an anta wa huddamuka Zawba ah bihaqqi Siratalladzina ana’mta alaihim wabihaqqil a’limil hakimi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu wassalamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Syin ta Tsa Kho

(Ghoiril magdubi alaihim walad dhollin)
Ya Qohiru Ya A’ziju ajib ya Kasfiyaila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Maimun bihaqqi Ghoiril magdubi alaihim waladdollin wabihaqqil qohiril a’jiji wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu wassalamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Dzal Dhod Dzo Ghin Aqsamtu alikum ya malaikatar ruhaniyyinna minal u’luwiyyati was sufliyyati way a Khodima Fatihatul kitabi ajibuuni wa amidduni wa a’iinuni fi jami’I umuri( aluhan 2x) (Al A’jal 2x) (As sa ‘ah 2x) bihaqqis sab’il masani walquranil a’dzim wa bihaqqil asrori wal barokati fihima wa bihaqqi ma ta’taqidunahu minal a’dhomati wal burhani wa bihurmati sayyidina muhammadin alaihis solatu wassalamu Allohumma sahhil li abdika Rofrofal akhidir Innaka a’la kulli saying qodir birohmatika ya arhamar rohimin wasollallohu a’la sayyidina muhammadin wa a’la alihi wasahbihi wasallim walhamdulillahi robbil a’lamin. Demikianlah semoga bermanfaat Salam Mc

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda,Kritik Dan Saranya Sangat Ber Arti

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Copyright © 2012. MAHKOTA CAHAYA - All Rights Reserved B-Seo Versi 4 by Blog Bamz