Jumat, 12 Oktober 2012

Shalat Dhuha Dan Ke Utama'an nya

'' Salamu'alaikum' Salam Sejahtera salam persahabat di manapun sahabat berada khusus bagi umat islam tentu kita tidak asing lagi dengan shalat sunnat dhuha,
Shalat sunnat dhuha banyaklah mengandung fa'edah-fa'edah tertentu bagi umat yang rajin serta iklas melaksanakanya, insya allah memperoleh amal-amal lahir dan batin serta dunia dan akhirat.dengan niat tulus ke hadirat allah subhanna wata'ala.

Sudah sangat tersohor akan ke utamaan fa'edah shalat dhuha seperti dapat meringankan kesulitan hidup di dunia ini seperti ke kemiskinan dll,dan tidaklah heran tentunya apa bila anda membaca shalat dhuha betapa artinya sangatlah menyentuh dan penuh dengan doa-doa yang baik untuk di amalkan baik siang mau pun pada malam hari dan ini satu solusi bagi hamba-hamba yang membutuhkan kehidupan yang baik dan lebih baik lagi dalam hal materi dan semua bertujuan untuk memudahkan beribadah kepada allah swt.
perlu di ingat dan perlu andaketahui berdoa dan sejenis nya tidaklah hajad atau ke inginan anda itu langsung terkabul seketika....apa lagi jika anda terburu-buru nafsu maka boleh di katakan anda tidak akan memperoleh apa-apa dari hasil jerih payah anda. Semua membutuhkan proses adakala nya anda belum siap akan tetapi anda tidak mengetahui nya dan ketahui lah allah lebih tahu apa-apa yang baik untuk anda saat ini....Dalam adab-adab berdoa atau yang lainya maka anda di tuntut untuk banyak baersabar,bersyukur dan tidak boleh putus asa,karena dalam setiap persoalan anda benar-benar akan di uji, jika anda lolos maka keluarlah anda sebagaii pemenang dan anda berhak atas semua amal dan jerih payah anda tersebut untuk menikmati nya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak dan itu pasti.

Amalkanlah shalat dhuha
Shalat Dhuha adalah shalat sunnat yang
dilakukan seorang muslim ketika matahari
sedang naik. Kira-kira, ketika matahari mulai naik kurang
lebih 7 hasta sejak terbitnya '' Dari Pukul 7 hingga waktu dzuhur. Jumlah raka'at shalat dhuha bisa dengan 2,/4,/8
Atau jjika anda mampu dan masih kuat lalukanlah 12 raka'at, 2 raka'at sekali salam.

'' Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa Rosulullah saw bersabda "< Sholatlah kalian dua roka'at dari sholat Dhuha dengan membaca dua surat tentangnya, '' wasy-syamsi wa dluhaha dan surat adh-Dluha Pada rakaat pertama setelah
Al-Fatihah membaca surat
Asy-Syams Pada rakaat kedua membaca
surat Adh-Dhuha Dan diriwayatkan dari al 'Uqaili bahwa
Rosulullah saw dalam dua roka'at sholat
Dhuha membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul
huwallahu ahad, Pada rakaat pertama Al
kafirun Pada rakaat kedua Al Ikhlas Niat shalat dhuha adalah '' Ushallii sunnatadh-dhuhaa rak'ataini lillaahi
ta'aalaa. Artinya: "< Aku niat shalat sunat dhuha dua
rakaat, karena Allah."

Dzikir setelah Dhuha Diriwayatkan setelah shalat dhuha Nabi S.A.W
membaca َﺭْﻮُﻔَﻐْﻟﺍ ُﺏﺍَّﻮَّﺘﻟﺍ َﺖْﻧَﺃ َﻚَّﻧ ِﺇ َّﻲَﻠَﻋ ْﺐُﺗ َﻭ ﻲِﻟ ْﺮِﻔْﻏﺍ ِّﺏَﺭ Robbigh firly watub 'alayya innaka antat-
tawwaabul Ghofur ( dibaca 100 x ) Ya Robbi, Ampunilah aku dan terimalah
taubatku, Sesungguhnya Engkau Maha
Penerima taubat dan ampunan Doa yang dibaca setelah
shalat dhuha: ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ِﻪَّﻠﻟﺍ ِﻢْﺴِﺑ ِﻢﻴِﺣَّﺮﻟﺍ ALLAAHUMMA INNADH-DHUHAA 'ADHUHAA 'UKA, WAL BAHAA 'ABAHAA 'UKA, WAL JAMAALA JAMAALUKA, WAL QUWWATA QUWWATUKA, WAL QUDRATA QUDRATUKA, WAL 'ISHMATA 'ISHMATUKA ALLAAHUMMA IN KAANA RIZQII FIS-SAMAA 'I FA ANZILHU, WA IN KAANA FIL ARDI FA AKHRIJHU, WA IN KAANA MU'ASSARAN FA YASSIRHU, WA IN KAANA HARAAMAN FATHAHHIRHU, WA IN KAANA BA'IIDAN FA QARRIBHU, BIHAQQI DHUHAA 'IKA, WA
BAHAA 'IKA, WA JAMAALIKA, WA QUWWATIKA, WA QUDRATIKA AATINII MAA 'ATAITA 'IBAADAKASH- SHAALIHIIN. Artinya: "< Ya ALLAH, bahwasanya waktu Dhuha itu waktu Dhuha-MU dan kecantikan adalah kecantikanMU dan keindahan adalah keindahan-MU dan kekuatan adalah kekuatan-
MU dan kekuasaan adalah kekuasaan-MU dan perlindungan itu adalah perlindungan-MU. YA ALLAH, jikalau rejekiku masih diatas langit, maka turunkanlah, Dan jikalau ada didalam bumi maka keluarkanlah dan jikalau sukar maka mudahkanlah dan jika haram maka sucikanlah dan jikalau masih jauh maka dekatkanlah dengan berkat waktu Dhuha, keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaan-MU. Limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang shaleh.

Rahasia dan Keutamaan shalat Dhuha Hadits Rasulullah saw yang menceritakan
tentang keutamaan shalat Dhuha, di
antaranya:
1. Sedekah bagi seluruh persendian tubuh manusia Dari Abu Dzar al-Ghifari ra, ia berkata bahwa
Nabi Muahammad saw bersabda: "Di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat
sedekah, setiap tasbih (ucapan subhanallah)
adalah sedekah, setiap tahmid (ucapan
alhamdulillah) adalah sedekah, setiap tahlil
(ucapan lailahaillallah) adalah sedekah, setiap
takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari
kemungkaran adalah sedekah. Dan dua rakaat
Dhuha diberi pahala" (HR Muslim). 2. Ghanimah (keuntungan) yang besar Dari Abdullah bin `Amr bin `Ash radhiyallahu
`anhuma, ia berkata: "Rasulullah saw mengirim sebuah pasukan
perang. Nabi saw berkata: "Perolehlah
keuntungan (ghanimah) dan cepatlah
kembali!. Mereka akhirnya saling berbicara
tentang dekatnya tujuan (tempat) perang dan
banyaknya ghanimah (keuntungan) yang akan diperoleh dan cepat kembali (karena
dekat jaraknya). Lalu Rasulullah saw berkata;
"Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan
paling dekat dari mereka (musuh yang akan
diperangi), paling banyak ghanimah
(keuntungan) nya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab; "Ya! Rasul berkata lagi:
"Barangsiapa yang berwudhu', kemudian
masuk ke dalam masjid untuk melakukan
shalat Dhuha, dia lah yang paling dekat
tujuanannya (tempat perangnya), lebih
banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya." (Shahih al-Targhib: 666) 3. Sebuah rumah di surga Bagi yang rajin mengerjakan shalat Dhuha,
maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di
dalam surga. Hal ini dijelaskan dalam sebuah
hadits Nabi Muahammad saw: "Barangsiapa yang shalat Dhuha sebanyak
empat rakaat maka akan dibangunkan
sebuah rumah di surga."

'' HR. Ath Thabarani ''
Memeroleh ganjaran di sore hari Dari Abu Darda' ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw berkata: "Allah ta`ala berkata: "Wahai anak Adam,
shalatlah untuk Ku empat rakaat dari awal
hari, maka Aku akan mencukupi kebutuhanmu pada sore harinya.
'' Shahih al-Jami ; 4339 '' Dalam sebuah riwayat juga disebutkan:
"Innallaa `azza wa jalla yaqulu, Yabna adama
akfnini awwala al-nahar bi'arba`i raka`at
ukfika bihinna akhira
yaumika" > Sesungguhnya Allah `Azza Wa Jalla
berkata: "Wahai anak Adam, cukuplah bagi-Ku empat rakaat di awal hari, maka aku akan
mencukupimu di sore harimu<.
Pada hari Umrah Dari Abu Umamah ra bahwa Rasulullah saw
bersabda" Barangsiapa yang keluar dari rumahnya
dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan
shalat wajib, maka pahalanya seperti seorang
yang melaksanakan hajii, Barangsiapa yang
keluar untuk melaksanakan shalat Dhuha,
maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan `umrah <Shahih al-Targhib:
673>.
Dalam sebuah hadits yang lain
disebutkan bahwa Nabi saw bersabda:
"Barangsiapa yang mengerjakan shalat fajar
(shubuh) berjamaah, kemudian ia (setelah
usai) duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia shalat dua rakaat (Dhuha), ia
mendapatkan pahala seperti pahala haji dan
umrah; sempurna, sempurna,
sempurna"

'' Shahih al-Jami` ,6346.<Ampunan Dosa "Siapa pun yang melaksanakan shalat dhuha
dengan terus-menerus, akan diampuni dosanya oleh
Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di
lautan ''.
(HR Tirmidzi) Kebenaran Mutlak milik Allah dan Kesalahan dari saya Wa'allahu a'lam bi-showab ُﻊَﻔْﻨَﻳ َﻻ ٍﻢْﻠِﻋ ْﻦِﻣ ِﻪﻠﻟﺍِﺎﺑ ُﺫ ْﻮُﻌَﻧَﻭ Wa Na'udzubillah min ilmin laa yanfa'u Dan Kita berlindung kepada Allah, dari ilmu
yang tidak bermanfa'at َﻢﻴِﻘَﺘْﺴُﻤْﻟﺍ َﻁﺍَﺮِّﺼﻟﺍ ﺎَﻧِﺪْﻫﺍ Tunjukilah kami jalan yang lurus .dan allah maha tahu dari segalanya kita bertugas mencari dan selalu berupaya mencari pengetahuan atau ilmu, Salam semoga tulisan yang singkat ini bermanfaat.

Hamba Allah

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda,Kritik Dan Saranya Sangat Ber Arti

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Copyright © 2012. MAHKOTA CAHAYA - All Rights Reserved B-Seo Versi 4 by Blog Bamz