Kamis, 01 November 2012

Maqom Para Auliyya, Maqom Para Wali-Wali Allah

Maqom dapat di arti kan kedudukan atau pangkat, setiap hamba allah pastilah ada derajat-derajat kedudukanya disisi Allah Subhahana Wa Ta'ala sesuwai dengan amal ibadah sang hamba,Sungguh ilmu dan kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu, Allah meninggikan siapa yang di kehendaki nya, dan Allah merendahkan siapa yang di kehendakinya, Sebagai taman bacaan bagi pembaca blog Mahkota Cahaya kesayangan anda ini, berbagi sarana dan pengetahuan yang dapat kita ketahui bersama semoga saja artikel ini bermanfaat.
Dengan berprasangka baik kepada Allah Subhahana Wa ta'ala marilah kita renungi barang sejenak saja meluangkan waktu untuk lebih teliti lagi mengenang diri,betapa dangkal nya ilmu kita,betapa lemah nya iman dan taqwa kita,betapa rendah nya nafsu kita, betapa rakus nya kita, Banyak orang yang pintar tetapi ia membodohi, Banyak orang gila harta hingga ia sendiri tak menyadari bahwa ia sudah terkena penyakit gila ketika ia sudi/tega/rella melakukan apa saja dengan kegilaan nya itu,'' Betapa pangkat dunia mereka kejar walaupun dengan cara-cara yang luar biasa ketika harus pergi ke duku/paranormal ada juga yang main suap demi tujuan seharus nya bukan begini cara nya, akan tetapi mata hati telah di butakan demi dengan ketenaran nama nah bagaimana negeri ini akan selamat jika berkembang biak tingkah laku yang seperti demikian yang tidak seharus duduk ia berdiri,yang seharus berdiri ia duduk ,bahasa ini kiasan di blog Mahkota Cahaya, agar tidak terlalu kasar bunyi nya '',, betapa buruk nya tingkah kita, Terkadang semua tanpa terkendali mengalir bagai air bah yang menghantam tanpa jalur yang pasti, kehidupan semakin menanjak,kebutuhan semakin banyak, tanpa kita sadari kita telah jauh melangkah se akan-akan kita tidak menyadari sampai di mana jalan ini .

Beruntunglah hamba-hamba allah yang mengejar dunia sepatut nya, mengejar akhirat sepetutnya pula dengan tidak melebihi porsi diri sebagai manusia yang ber Aqal dan Berhati
Bukalah hati jernih kan jiwa mari mari (BERPRASANGKA YANG BAIK KEPADA ALLAH SERTA WALI-WALINYA)
Ada baiknya kita simak Maqom-maqom para auliya atau Wali berikut di Bawah ini.
Para Auliyya atau para Wali-wali Allah Subhahana Wa ta'ala mereka hidup disisi allah sebagai mana yang di terangkan oleh alqur'an di bawah ini:
'' LA TAHSABANNAL LADZI QUTILUU FI SABILILLAHI AMWATAN, BAL AHYAUN INDA RABBIHIM YURZAQUNA '' ( Ali Imron ayat 169 ) yang artinya,''Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati bahkan mereka itu hidup di sisi tuhannya dengan mendapat rezqi "

1. Qutub Atau Ghauts ( 1 abad 1 Orang )

2. Aimmah ( 1 Abad 2 orang )

3. Autad ( 1 Abad 4 Orang di
4 penjuru Mata Angin )

4. Abdal ( 1 Abad 7 Orang )
Wali Maqom ini Tidak akan bertambah dan berkurang Apabila ada wali Abdal yg Wafat Allah menggantikannya dengan mengangkat Wali abdal Yangg Lain ( Abdal berarti Pengganti ) Wali Abdal juga ada yang Waliyahnya ( Wanita )

5. Nuqoba' ( Naqib ) ( 1 Abad 12 orang )
Wali Ini Di Wakilkan Allah Subhahana Wa Ta'ala Masing-masing pada setiap dua bulan)

6. Nujaba' ( 1 Abad 8 Orang )

7. Hawariyyun ( 1 Abad 1 Orang )
Maqom Wali Hawariyyun ini di beri kelebihan Oleh Allah Subhahana Wa Ta'ala dalam hal keberanian yang luar biasa ( Jihad) di dalam menegakkan Agama Islam Di muka bumi.

8. Rajabiyyun ( 1 Abad 40 Orang )
Maqom Wali ini, Yang tidak akan bertambah dan Berkurang Apabila ada salah satu Wali Rojabiyyun yg meninggal, maka Allah kembali mengangkat Wali rajabiyyun yang lainnya Dan Allah mengangkatnya menjadi wali Khusus di bulan Rajab dari Awal bulan sampai Akhir Bulan oleh karena
itulah ia bernama Rajabiyyun.

9. Khotam ( Penutup Wali )( 1 Alam dunia hanya 1 orang ) Yaitu Nabi Isa Alaihis Salam, Ketika diturunkan kembali ke dunia, Allzh Angkat menjadi Wali Khotam ( Penutup ).

10. Qolbu Adam A.S ( 1 Abad 300 orang )

11. Qolbu Nuh A.S ( 1 Abad 40 Orang )

12. Qolbu Ibrohim A.S ( 1 Abad 7 Orang )

13. Qolbu Jibril A.S ( 1 Abad 5 Orang )

14. Qolbu Mikail A.S ( 1 Abad 3 Orang )
Maqom Wali ini, Tidak kurang dan tidak lebih Allah selalu mengangkat wali lainnya Apabila ada salah satu Dari Wali qolbu Mikail Yang Wafat.

15.Qolbu Isrofil A.S ( 1 Abad 1 Orang )

16. Rizalul 'Alamul Anfas ( 1 Abad 313 Orang )

17. Rizalul Ghoib ( 1 Abad 10 orang )
Maqom Wali ini tidak bertambah dan tidak pula berkurang setiap Wali Rizalul Ghoib ada yang Wafat maka seketika itu juga Allah mengangkat Wali Rizalul Ghoib Yangg lain untuk menggantikanya, Wali Rizalul Ghoib merupakan Wali yang di sembunyikan oleh Allah dari penglihatannya Makhluq-makhluq Bumi dan Langit setiap wali Rizalul Ghoib tidak dapat mengetahui Wali Rizalul Ghoib yang lainnya, Dan ada juga Wali dengan pangkat Rijalul Ghoib dari golongan
Jin Mu'min, Semua Wali Rizalul Ghoib tidak mengambil sesuatupun dari Rizqi Alam dunia ini tetapi mereka mengambil atau menggunakan Rizqi dari Alam Ghaib.

18. Adz-Dzohirun ( 1 Abad 18 orang )

19. Rizalul Quwwatul Ilahiyyah (1 Abad 8 Orang )

20. Khomsatur Rizal ( 1 Abad 5 orang )

21. Rizalul Hanan ( 1 Abad 15 Orang )

22. Rizalul Haybati Wal Jalal ( 1 Abad 4 Orang )

23. Rizalul Fath ( 1 Abad 24 Orang )
Allah Subhahana Wata'ala mewakilkannya di tiap Sa'ah/jam Wali Rizalul Fath tersebar di seluruh dunia dua orang di Yaman, enam orang di daratan barat, empat orang di negara timur, dan sisanya Jihat di semua ( Arah Mata Angin )

24. Rizalul Ma'arijil 'Ula ( 1 Abad 7 Orang )

25. Rizalut Tahtil Asfal ( 1 Abad 21 orang )

26. Rizalul Imdad ( 1 Abad 3 Orang )

27. Ilahiyyun Ruhamaniyyun ( 1 Abad 3 Orang )
Maqom ini menyerupai Pangkatnya Wali Abdal

28. Rozulun Wahidun ( 1 Abad 1 Orang )

29. Rozulun Wahidun Markabun Mumtaz ( 1 Abad 1 Orang ) Wali dengan Maqom Rozulun Wahidun Markab ini di lahirkan antara Manusia dan Golongan Ruhanny ( Bukan Murni Manusia ), Beliau tidak mengetahui Siapa Ayahnya dari golongan Manusia , Wali dengan Pangkat ini Tubuhnya terdiri dari dua jenis yg berbeda, Pangkat Wali ini ada juga yang menyebut " Rozulun Barzakh " Ibu Dari Wali maqom ini dari Golongan Ruhanny Air INNALLOHA 'ALA KULLI SAY IN QODIRUN " Sesungguhnya Alloh S.W.T atas segala sesuatu Kuasa.

30. Syakhsun Ghorib ( di dunia hanya ada 1 orang )

31. Saqit Arofrof Ibni Saqitil 'Arsy ( 1 Abad 1 Orang )

32. Rizalul Ghina ( 1 Abad 2 Orang )
Sesuai Nama Maqomnya, Rizalul Ghina " Wali ini Sangat kaya,Ma'rifat nya, Ilmu Agama nya, Harta nya yangg di jalankan di jalan Allah, Pangkat Wali ini juga ada Waliyyahnya ( Wanita ).

33. Syakhsun Wahidun ( 1 Abad 1 Orang )

34. Rizalun Ainit Tahkimi waz Zawaid ( 1 Abad 10 Orang )

35. Budala' ( 1 Abad 12 orang )
Budala' Jama' nya ( Jama' Sigah Muntahal Jumu') dari Abdal tapi bukan Pangkat Wali Abdal

36. Rizalul Istiyaq ( 1 Abad 5 Orang )

37. Sittata Anfas ( 1 Abad 6 Orang )
Salah satu wali dari pangkat ini adalah Putranya Raja Harun Ar-Royid yaitu Syeikh Al-'Alim Al-'Allamah Ahmad As-Sibty

38. Rizalul Ma' ( 1 Abad 124 Orang )
Wali dengan Maqom Ini beribadahnya di dalam Air,
Sebagaimana d riwayatkan oleh Syeikh Abi Su'ud Ibni Syabil " Pada suatu ketika aku berada di pinggir sungai tikrit di Bagdad dan aku termenung dan terbersit dalam hatiku "Apakah ada hamba-hamba Allah yang beribadah di sungai-sungai atau di Lautan" Belum sampai perkataan hatiku tiba-tiba dari dalam sungai muncullah seseorang yang berkata "akulah salah satu hamba Allah yang di tugaskan untuk beribadah di dalam Air", Maka akupun mengucapkan salam padanya lalu Dia pun membalas salam aku tiba-tiba orang tersebut hilang dari pandanganku.

39. Dakhilul Hizab ( 1 Abad 4 Orang )
Wali dengan Pangkat Dakhilul Hizab sesuai nama maqom nya ,Wali ini tidak dapat di ketahui Kewaliannya oleh para wali yg lain sekalipun sekelas Qutbil Aqtob Seperti Syeikh Abdul Qodir Jailani, Karena Wali ini ada di dalam Hizab nya Allah, Namanya tidak
tertera di Lauhil Mahfudz sebagai barisan para Aulia, Namun Nur Ilahiyyahnya dapat terlihat oleh para Aulia Seperti yang telah di riwayatkan dalam kitab '' Nitajul Arwah '' bahwa suatu ketika Syeikh Abdul Qodir Jailani Melaksanakan Towaf di Baitullah Mekkah Al-Mukarromah tiba-tiba Syeikh melihat seorang wanita dengan Nur Ilahiyyahnya yang begitu terang benderang sehingga Syeikh Abdul qodir Al-Jailani Mukasyafah ke Lauhil Mahfudz setibanya di lauhil mahfudz beliau periksa nama Wanita ini namun tidak ada di barisan para Wali-wali Allah subhana wata'ala, Lalu Syeikh Abdul Qodir Al-Jailani bermunajat/memohon kepada Alloh untuk mengetahui siapa gerangan Wanita ini dan apa yang menjadi Amalnya sehingga Nur Ilahiyyahnya terpancar begitu dahsyat , Kemudian Allah memerintahkan Malaikat Jibril A.S untuk memberitahukan kepada Syeikh bahwa wanita tersebut adalah seorang Waliyyah dengan Maqom/
Pangkat Dakhilul Hizab " Berada di Dalam Hizabnya Alloh ".

Dan masih banyak lagi maqom-maqom para wali allah,
Karena Allah Subhahana Wa ta'ala menurunkan para Auliya di bumi ini dalam satu Abad 124000 Orang, semua mempunyai tugasnya Masing-masing sesuai Maqomnya. Dan semoga susunan yang tertera ini dapat memotivasi kita semua agar ber ibadah lebih tekun dan khusu' lagi dan tidak ber su'uzon kepada kehendak allah. Demikianlah yang dapat mahkota bagikan untuk sahabat pembaca yang budiman salah dan khilaf mohon di maaf kan.
( Jami'u Karomatil Aulia )

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda,Kritik Dan Saranya Sangat Ber Arti

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Copyright © 2012. MAHKOTA CAHAYA - All Rights Reserved B-Seo Versi 4 by Blog Bamz