Selasa, 09 Oktober 2012

Ayat Lima Dan Ke Istimewa'an nya

Salamu'alaikum wr wb'' Semua Ayat-suci al-qur'an baik adanya dan mengandung rahasia-rahasia tersendiri, banyak manusia yang mendapat kan petunjuk dari nya, dan menjadi pedoman andalan pertama selain hadits-hadits nabi, bagi muslim wajib lah belajar membaca nya dan mempelajarinya lalu menerapkan dalam hidup sehari-hari,,'' sepintas memang jika kita sebagai hamba yang awam tidaklah terlalu mencintai nya al-qur'an itu di baca saja sekali-kali saja jika waktu sedang mud atau apalah namanya....,Lain bagi mereka-mereka yang mencintai nya ia senantiasa membaca dan mempelajarinya secara tekun...hingga ia memperoleh jerih payah itu membuah kan hasil yang tak terduga-duga....'Asal kita yakin bagian mana saja yang anda amalkan pastilah membuahkan hasil dan mendapat ke untungan yang berlipat-lipat lahir batin dunia dan akhirat....dengan niat benar-benar mendekatkan diri kepada allah swt,

Alqur'an selain pedoman kehidupan terdapat juga sinyal-sinyal rahasia yang terkandung banyak para ahli mengatakan bahwa alqur'an itu menyimpan tujuh rahasia dari tiap ayat yang ada di dalamnya dan tidaklah sedikit para aulia/syeikh/wali-wali allah yang memperoleh manfaat yang luar biasa dari kalamullah tersebut,karena memang mereka tidak menjadika al-qur'an itu sekedar pajangan di rak buku,Almari dll seperti kebanyakan masyarakat saat ini,''berikut keterangan tentang kekususan ayat lima yang dapat admin himpun untuk pengunjung Mahkota Cahaya Selamat menyimak.

1.Bacalah Ayat lima Ini Ba'da shalat fardu satu kali,
2.Setiap malam Satu Kali.
3.Atau Sekali Dalam seminggu.
Secara rutin seraya iklas mengharap ridho allah ta'ala
Tanpa harus niat yang muluk-muluk , semoga anda di limpahi rahmat oleh allah swt serta maunnah nya mendapat pertolongan dari setiap persoalan tanpa anda sadari.

Alqur'an bagian mana saja itu di anjurkan untuk di baca dan di pelajari baik yang tersurat maupun yang tersirat di dalam nya, Mengapa ayat ini di nama kan ayat lima? Karena memang ayat liima ini terdiri dari lima ayat yang terpisah letaknya, namun karena banyak para orang-orang suci pada jaman dahulu yang mengamalkanya sebagai perisai diri dari segala hal lantas tersiar lah kabar akan ke dasyatan ayat lima tersebut'' Ayat lima ialah Ayat-Ayat Al-Qur'an Yg terdapat 10 Huruf Qof dalam setiap Ayatnya,,
Antara lain penjelasan-penjelasan juga terdapat di dalam kitab satu ini.berikut nukilan nya.

Di nukil dari kitab ( Khozinatul Asror ) karya Syeik Al ustad Muhammad Haqqi An Nazili R.A.waliyyulloh Hal 73 Dalam bab "Aqwalul Aimmah wal Masyayiikh Fi Khowasil Khomsil Ayatil Qur'aniyyah Fi Kulli Ayatin' Asyra Qoofan wa laha Khowasun ghoribah wa asrorun 'Ajiibah wa fadoilun katsirotun wa manafi'un 'adiidah.

Ucapan - Ucapan para Imam dan para guru Mursyid yang membahas ke khususan 5 Ayat Al-Qur'an, Yg terdapat 10 huruf Qof pada masing - masing ayatnya, Bagi 5 ayat ini mempunyai berbagai macam ke khususan yg langka, Rahasia-Rahasia yang Ajaib, Keutamaan yg banyak serta mempunyai manfa'at- manfa'at yg tidak terhitung''.

Telah berkata sebagian Ulama ahli Khowas ( Yg mempunyai ke khususan ), salah satu khasiat dari ayat 5 ini adalah untuk bertemu dengan musuh, Barang siapa yang membawa serta tulisan Ayat 5 ini dengan wifiqnya maka Alloh S.W.T akan menolong orang tsb dari semua musuh-musuhnya, Dan dia tidak akan mendapatkan dari keburukkan musuh2 nya, Tipu daya musuh2 nya, Senjata musuh2 nya, apabila ada seseorang yg memusuhinya kecuali Alloh S.W.T telah mengalahkan musuh tersebut, Dan salah satu khasiat ayat 5 ini akan membuatnya mempunyai kewibawaan yg luar biasa pada hati-hati nya manusia, Jika orang tersebut masuk menghadap pada seorang raja/Penguasa yg dzolim maka dia akan aman dari segala keburukannya perangai si zalim tersebut, Ayat 5 merupakan Hijab benteng dari segala gangguan Manusia, Jin Setan, dan Iblis yg membangkang, Sangat baik sekali di tulis wifiqnya serta dibaca ayatnya. Diriwayatkan dari Al-Faqiih Al-Kabiir Al-Wali Al- Makin Ahmad Bin Musa Bin 'Ajil R.A, " 5 Ayat Al- Qur'an yg terdapat 50 huruf Qof, Tidaklah ayat 5 tsb dibaca didepan musuhnya kecuali musuh tsb kalah dan takluk, Dan tidaklah Ayat 5 ini dibaca oleh seseorang yg takut padea musuhnya kecuali Alloh akan memeliharanya dari segala keburukan musuhnya dan Alloh S.W.T menjaganya dari kesalahan dan segala macam penyakit ".

Diriwayatkan oleh Syeikh Najmuddin Al-Qubra menerima dari Sayyid Ma'ruf Al-Karkhi menerima dari Syeikh Nidzom Al-Aulia menerima dari Syeikh Fariduddin menerima dari Syeikh Hamiduddin Nakuury menerima dari penghulunya para guru Syeikh Ahmad Kabiru Ar-Rifa'i menerima dari Syeikh Musa As-Sidraany menerima dari Syeikh Madyan Al-Magribi menerima dari Sulthon Aulia Sayyid Syeikh Abdul Qodir Al-Jaelani menerima dari amirul Mu'miniin Sayyidina Ali bin Abi Tholib menerima dari Rosulululloh S.A.W, Sesungguhnya Rosululloh S.A.W telah bersabda: " Barang siapa yg senantiasa membaca 5 Ayat yg agubg serta mulia ini yg terdapat 10 huruf Qof pada tiap ayatnya, Atau barang siapa yg menulis Wifiq dari 5 Ayat ini dan dibawa serta olehnya, Maka sesungguhnya Alloh S.W.T akan mengirimkan baginya 12000 Malaikat yg menggenggam Alat alat perang yg berupa cahaya yg bersinar, Ke 12000 malaikat tsb senantiasa akan menjaga orang tsb dari berbagai macam mara bahaya serta penyakit, Dan Alloh S.W.T akan membangun untuknya di surga Firdaus 600 gedung yg terbuat dari permata Yaqut merah, jika Ayat 5 ini dibaca oleh seorang Raja/Penguasa maka Alloh S.W.T akan menetapkan kekuasaanya dan alloh S.W.T akan membuka kan baginya pintu2 pertolongan, Dan Alloh S.W.T sempurnakan kewibawaannya, dan Alloh S.W.T tundukkan baginya semua para Umaro'/Pemimpin dan
wazir/Mentri serta Alloh S.W.T akan mengalahkan untuknya semua musuh-musuhnya sehingga tidak akan sampai terhadapnya semua hal2 yg membahayakannya dan yg menggangunya".

Dan telah berkata Syeikh Majduddin Al-Kirmany R.A ( Yg Mempopulerkan Do'a Nurun Nubuwwat / Nur Buat ) " Didunia ini ada 4000 Rijalul Ghoib, 4000 Wali Budala' ( Jama' dari Abdal ), 4000 Wali Autad dan 4000 Wali Qutub, Yang semuanya menggunakan dan membaca Ayat 5 ini, Maka barang siapa yang senantiasa membaca dan membawa serta Wifiq dari Ayat 5 ini, Maka dia akan menjadi ahli hikmah yg mumpuni baik lahir maupun batin dan disegani baik oleh penduduk langit maupun bumi, Dan dia akan berjumpa dengan para wali Qutub dan Rijalul Ghoib".

( Shohibul 'Arais ) Barang siapa yang membaca Ayat 5 dan membawa serta Wifiqnya, maka Alloh S.W.T akan menjaganya dari segala macam jenis bisa dan racun, kejahatan Ilmu Sihir/Hitam,Mara bahaya, Segala yg menggangu dan Alloh S.W.T akan memberinya seorang Khodam dari golongan Jin sehingga menjadikannya Ahli Hikmah dengan keberkahan nya 5 Ayat ini.

( Sayyidina Al- Imam Asy-Syeikh Al- Qutub Abu Hasan Asyadzili R.A ) ( Beliau Yang Mem populer kan ber Bagai Hizib antara lain Hizib Nasr,Bahr, dan beliau penyusun kitab '' Sirrul Jalil '' dan masih banyak lagi karya-karya beliau) "Sayyidina Al-Imam Asy-Syeikh Al-Qutub Abu Hasan Asyadzili R'A beliau berkata '' Pada suatu hari aku telah melihat Qutbul Aqtob ( Syeikh Abdul Qodir Al-Jaelani ) dan memberiku wasiat agar aku senantiasa membaca ayat 5 ini dan menulis Wifiqnya, dan aku bertanya kepada beliau tentang rahasia2 ayat 5 in, Maka Syeikh Abdul Qodir Al-jaelani berkata " Barang siapa yang senantiasa membaca dan membawa serta wifiqnya, Maka Alloh S.W.T akan memberikan keamanan, Menjaganya Dari semua musuh2 nya, Orang2 Hasud, tipudaya para musuh2 nya, dan tidak akan menang musuh2 nya walaupun musuhnya sebanyak peduduk langit dan bumi, dan dibuka kan baginya pintu - pintu pertolongan dan kemenangan, dan dia akan mendapatkan derajatnya Qutub.

Dan telah berkata Syeikh Jamil Al-Yumna R.A " Aku telah berjumpa dengan Qutbul Aqtob Syeikh Abdul Qodir Al-Jaelani R.A, Beliau berkata kepadaku dan mengajarkan padaku Ayat 5 ini , berkata Syeikh Jamil " aku telah mendapatkan segala sesuat dengan barokahnya Ayat 5 ini.

Dari ( Sayyidatina 'Aisyah R.A ) Menerima dari Rosululloh S.A.W, telah bersabda Rosululloh S.A.W " Barang siapa yang menulis Ayat 5 yang terdapat 10 huruf Qof pada tiap ayat nya pada hari Jum'at, kemudian tulisan tsb diminumnya, maka masuk kedalam perutnya 1000 kesembuhan ,1000 obat, 1000 kesehatan. 1000 Rohamat, 1000 kelembutan, 1000 kekuatan, 1000 keyaqinan, 1000 cahaya, dan dicabut dari dirinya setiap penyakit, ikatan, sedih, bingung serta kesusahan ".

Inilah Ayat 5 yang agung serta mulia yang mempunyai 50 huruf Qof :
1. Surat ( Al-Baqoroh ayat 246 ) َﻞﻴِﺋﺍَﺮْﺳِﺇ ﻲِﻨَﺑ ﻦِﻣ ِﻺَﻤْﻟﺍ ﻰَﻟِﺇ َﺮَﺗ ْﻢَﻟَﺃ ْﺫِﺇ ﻰَﺳﻮُﻣ ِﺪْﻌَﺑ ﻦِﻣ َﻕ ُﻢُﻬَّﻟ ٍّﻲِﺒَﻨِﻟ ْﺍﻮُﻟﺍ ُّﻥ ًﺎﻜِﻠَﻣ ﺎَﻨَﻟ ْﺚَﻌْﺑﺍ َﻕ ِﻪّﻠﻟﺍ ِﻞﻴِﺒَﺳ ﻲِﻓ ْﻞِﺗﺍ َﻕ ْﻝﺍ ُﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َﺐِﺘُﻛ ﻥِﺇ ْﻢُﺘْﻴَﺴَﻋ ْﻞَﻫ َﻝﺍ ِﻕ ُﻝﺎَﺗ ُﺕ َّﻻَﺃ َﻕ ْﺍﻮُﻠِﺗﺍ َﻕ َّﻻَﺃ ﺎَﻨَﻟ ﺎَﻣَﻭ ْﺍﻮُﻟﺍ ُﻥ َﻕ َﻭ ِﻪّﻠﻟﺍ ِﻞﻴِﺒَﺳ ﻲِﻓ َﻞِﺗﺍ َﻕ ﻦِﻣ ﺎَﻨْﺟِﺮْﺧُﺃ ْﺩ ُﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ َﺐِﺘُﻛ ﺎَّﻤَﻠَﻓ ﺎَﻨِﺋﺂَﻨْﺑَﺃَﻭ ﺎَﻧِﺭﺎَﻳِﺩ ْﻝﺍ ِﻕ َّﻻِﺇ ْﺍْﻮَّﻟَﻮَﺗ ُﻝﺎَﺗ َﻕ ُﻪّﻠﻟﺍَﻭ ْﻢُﻬْﻨِّﻣ ًﻼﻴِﻟ َﻦﻴِﻤِﻟﺎَّﻈﻟﺎِﺑ ٌﻢﻴِﻠَﻋ

2.Surat ( Ali-imran ayat 181 ) َّﻝ َﻕ ُﻪّﻠﻟﺍ َﻊِﻤَﺳ ْﺩ َﻕ َﻦﻳِﺬَّﻟﺍ َﻝْﻭ َﻕ َّﻥِﺇ ْﺍﻮُﻟﺍ َﻪّﻠﻟﺍ َﻑ ﺎَﻣ ُﺐُﺘْﻜَﻨَﺳ ﺀﺎَﻴِﻨْﻏَﺃ ُﻦْﺤَﻧَﻭ ٌﺮﻴِﻗ َﻕ َﻭ ْﺍﻮُﻟﺍ َﻕ َﺡ ِﺮْﻴَﻐِﺑ َﺀﺎَﻴِﺒﻧَﻷﺍ ُﻢُﻬَﻠْﺗ ٍّﻕ َﻥَﻭ ُﻕ ﻭُﺫ ُﻝﻭ ُﻕ ﻱِﺮَﺤْﻟﺍ َﺏﺍَﺬَﻋ ْﺍﻭ ِﻕ 3. Surat An-Nisa ayat 77 َﻦﻳِﺬَّﻟﺍ ﻰَﻟِﺇ َﺮَﺗ ْﻢَﻟَﺃ ِﻕ ْﺍﻮُّﻔُﻛ ْﻢُﻬَﻟ َﻞﻳ َﺃَﻭ ْﻢُﻜَﻳِﺪْﻳَﺃ ِﻕ ْﺍﻮُﺗﺁَﻭ َﺓَﻼَّﺼﻟﺍ ْﺍﻮُﻤﻳ ْﻝﺍ ُﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ َﺐِﺘُﻛ ﺎَّﻤَﻠَﻓ َﺓﺎَﻛَّﺰﻟﺍ ِﻕ ُﻝﺎَﺗ ﻱِﺮَﻓ ﺍَﺫِﺇ ٌﻕ ِﺔَﻴْﺸَﺨَﻛ َﺱﺎَّﻨﻟﺍ َﻥْﻮَﺸْﺨَﻳ ْﻢُﻬْﻨِّﻣ َﻭ ًﺔَﻴْﺸَﺧ َّﺪَﺷَﺃ ْﻭَﺃ ِﻪّﻠﻟﺍ َﻕ َﻢِﻟ ﺎَﻨَّﺑَﺭ ْﺍﻮُﻟﺍ ْﻝﺍ ﺎَﻨْﻴَﻠَﻋ َﺖْﺒَﺘَﻛ ِﻕ ﺎَﻨَﺗْﺮَّﺧَﺃ ﻻْﻮَﻟ َﻝﺎَﺗ ٍﻞَﺟَﺃ ﻰَﻟِﺇ َﻕ ٍﺐﻳِﺭ ُﻕ ﺎَﻴْﻧَّﺪﻟﺍ ُﻉﺎَﺘَﻣ ْﻝ َﻕ ٌﻞﻴِﻟ َّﺕﺍ ِﻦَﻤِّﻟ ٌﺮْﻴَﺧ ُﺓَﺮِﺧﻵﺍَﻭ َﻕ َﻥﻮُﻤَﻠْﻈُﺗ َﻻَﻭ ﻯ ًﻼﻴِﺘَﻓ

4.( Al-Maidah ayat 27 )
َﺢْﻟﺎِﺑ َﻡَﺩﺁ ْﻲَﻨْﺑﺍ َﺄَﺒَﻧ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ُﻞْﺗﺍَﻭ ِّﻕ ْﺫِﺇ َﻕ ﺎَﺑَّﺭ ُﻕ ُﺖَﻓ ًﺎﻧﺎَﺑْﺭ ُﻕ ْﻢَﻟَﻭ ﺎَﻤِﻫِﺪَﺣَﺃ ﻦِﻣ َﻞِّﺑ َﺖُﻳ َﻕ ِﺮَﺧﻵﺍ َﻦِﻣ ْﻞَّﺑ َﻕ َﺄَﻟ َﻝﺍ ْﻕ َﻚَّﻨَﻠُﺗ َﻕ َﻝﺍ َﺖَﻳ ﺎَﻤَّﻧِﺇ َﻕ َّﺖُﻤْﻟﺍ َﻦِﻣ ُﻪّﻠﻟﺍ ُﻞَّﺑ ِﻕ َﻦﻳ 5. Ar-Ra'd ayat 16 ُﻕ ِﺽْﺭَﻷﺍَﻭ ِﺕﺍَﻭﺎَﻤَّﺴﻟﺍ ُّﺏَّﺭ ﻦَﻣ ْﻝ ُﻕ ُﻪّﻠﻟﺍ ِﻝ ُﻕ َﻻ ﺀﺎَﻴِﻟْﻭَﺃ ِﻪِﻧﻭُﺩ ﻦِّﻣ ﻢُﺗْﺬَﺨَّﺗﺎَﻓَﺃ ْﻝ ًﺍّﺮَﺿ َﻻَﻭ ًﺎﻌْﻔَﻧ ْﻢِﻬِﺴُﻔﻧَﺄِﻟ َﻥﻮُﻜِﻠْﻤَﻳ ُﻕ ْﻞَﻫ ْﻝ ﻱِﻮَﺘْﺴَﺗ ْﻞَﻫ ْﻡَﺃ ُﺮﻴِﺼَﺒْﻟﺍَﻭ ﻰَﻤْﻋَﻷﺍ ﻱِﻮَﺘْﺴَﻳ ِﻪّﻠِﻟ ْﺍﻮُﻠَﻌَﺟ ْﻡَﺃ ُﺭﻮُّﻨﻟﺍَﻭ ُﺕﺎَﻤُﻠُّﻈﻟﺍ َﻞَﺧ ﺀﺎَﻛَﺮُﺷ ُﻕ ْﻞَﺨَﻛ ْﺍﻭ ِﻕ ْﻞَﺨْﻟﺍ َﻪَﺑﺎَﺸَﺘَﻓ ِﻩ ُﻕ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ُﻕ ِﻝﺎَﺧ ُﻪّﻠﻟﺍ ِﻝ ُﻕ َﻮُﻫَﻭ ٍﺀْﻲَﺷ ِّﻞُﻛ ْﻝﺍ ُﺪِﺣﺍَﻮْﻟﺍ َﻕ ُﺭﺎَّﻫ

Dan allah maha tahu,,'' semoga bermanfaat salah dan khilaf mohon di maaf kan,Salam

Dari Hamba Allah

3 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda,Kritik Dan Saranya Sangat Ber Arti

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Copyright © 2012. MAHKOTA CAHAYA - All Rights Reserved B-Seo Versi 4 by Blog Bamz